Slovensky | English
LOGO

Firma sa zaoberá poradenskou a konzultačnou činnosťou v oblasti informačných technoló- gií. Zabezpečuje koordináciu činností pri realizácii väčších technologických celkov:
  • v priemyslených centrách
  • na dopravných stavbách, tuneloch, diaľniciach
  • na železničných stavbách
Činnosť firmy sa sústreďuje na náročné investičné zámery v oblasti informačných a iných technológií. Významnou činnos- ťou firmy je aj výkon stavebného dozoru pre technológie na stavbách väčšieho rozsahu, napríklad diaľničných tuneloch.
MENU Kontakt MENU Referencie